Návod

Záložky: Základní rady Rasy Jednotky

Následující text je převzat z webových stránek nejlepšího českého herního časopisu SCORE a autorem je Chalid Himmat. Do [hranatých závorek] jsem umístil své poznámky a připomínky.

Hrstka dobře míněných rad pro začínající krále

 • Hned na začátku hry se zaměřte hlavně na shromaždování jídla a dřeva. Jakmile získáte více dřeva a potravy, použijte tyto suroviny na vytvoření nových vesničanů a vybudujte další domky, abyste mohli v budoucnu rozšiřovat svoji populaci.
 • Nezapomeňte no to, že pro postup do feudálního věku je nutné postavit dvě budovy. Začněte mlýnem a kasárnami, kteréžto dvě budovy ostatně patří mezi nejdůležitější ve hře a umožní vám přístup k modernějším technologiím.
 • Jídlo se v počátcích sbírá z keřů obsahujících jedlé plody. V pozdějších fázích získáte hrstku oveček, které budete moci nemilosrdně popravit a zpracovat na potraviny [ovečky je vhodné získat co nejdříve, jídlo z nich získáte rychleji než z keřů]. Ovšem počítejte s tím, že základem vašich zásob s jídlem budou farmy, na kterých ale musí do úmoru pracovat poslušní sedláci.
 • Pokud jsou ovečky příliš daleko od vašeho městečka, nepřehlédněte možnost je standardním způsobem přesouvat.
 • Poblíž rozsáhlejších lesů, ložisek zlata nebo kamenů budujte doly. Podstatně tím urychlíte zpracování surovin a vězte, že čas je to, oč tu běží.
 • Již v temné době si vytrénujte alespoň třináct poddaných. Jsou základem vaší říše a čím méně jich budete mít, tím déle času vám zabere rozvoj a technologický postup.
 • Skautská kavalerie je skutečně použitelná pouze ke zkoumání neprobádaných oblastí. Je rychlá, má dobrý dohled, ale v boji s ní nepočítejte, padne dříve, než se nadějete.
 • Na rozdíl od většiny ostatních strategických her jsou v AoE zcela zásadní hradby. Bez uzavřených hradeb se k vám dostane i zbloudilá tlupa zdivočelých nomádů a nadělá vám v říši paseku. Vždycky, pokud vám to okolnosti dovolí, opevněte své město. Odrazíte tím (nebo alespoň zpomalíte) velkou část útoků a navíc, pokud do blízkostí šikovně umístíte střelecké věže, nepřítel se bude divit a poběží k domovu tak rychle, jak mu to jen půjde (pochopitelně ne ve všech případech).
 • Dříve, nežli nastoupí feudální věk, neztrácejte čas těžením zlata a kamenů. Tyto dvě věci prostě nebudou dříve potřeba, na druhou stranu mít již do budoucna připravené zásoby také není špatné.
 • Jídlo je velice důležité a je potřeba skoro ke všem činnostem. Z tohoto důvodu si postavte co nejvíce farem a vždycky je umísťujte do blízkostí vašeho centra či mlýna, aby k němu chudáci vesničané nemuseli vážit příliš dlouhou cestu (čímž byste opět ztráceli čas, takže si nechte opravdu poradit).
 • Nezapomínejte na existenci šikovného knoflíku "Idle Villager" neboli flákajícího se vesničana. Okamžitě vám ukáže, kdo všechno se ve vaší říši bezostyšně poflakuje, a umožní vám tak lenocha promptně zaměstnat.
 • Naopak klávesa představující čárku "," vás přesune na pozice poflakujících se vojáků. To je dobré zejména v bitvách nebo při chystaném útoku, abyste věděli, kdo všechno se snaží získat modrou knížku.
 • Nikdy neposílejte do boje pouze jednu jednotku. Zbytečně o ni přijdete a vězte, že ani ta nejsilnější nenadělá mnoho škod. Jde přece o války civilizací a tady jednotlivec mnoho nezmůže.
 • Pokud je napadeno přímo vaše centrum, nebo to vypadá, že k tomu brzy dojde, nebojte se a cinkněte na zvonek. Všichni vesničané zalezou do domku a budou ho bránit až do roztrhání těla.
 • Už jste slyšeli o branách, kterými mohou proplout vaše lodě? Věřte tomu, nebo ne, ale je možné postavit standardní kamennou bránu přes vodu, čímž umožníte loďstvu, aby se vrátilo do vašeho opevněného města. Je to skvělý trik obzvláště v situacích, kdy okolností nedovolují ponechávat cokoliv za hradbami, neb tam není bezpečno (ale pozor, je docela možné, že autoři v budoucích verzích tuto chybičku opraví - alespoň by to stále mělo být možné v editoru misí.
 • Pokud si budete vytvářet vlastní scénáře či mapy, nezapomeňte přidat pár hrdinů. Jsou o poznání silnější než standardní jednotky a hra se tím stane zábavnější a napínavější.

Výhody a nevýhody jednotlivých ras

Chcete hrát za Germány, Číňany nebo Japonce? Třeba vám rozhodování zjednoduší následující charakteristika jednotlivých národů.

Angličané (Britons)


Unikátní jednotka: Lučištník s dlouhým lukem (Longbowman)
Bonusy:

Lučištníci střílí o dvacet procent rychleji.

Městská centra stojí o padesát procent méně.

Pěší lučištníci získávají ve věku hradů bonus +1 na dohled.

Ve věku impérií získávají další bonus +1 na dohled.

Pastýři pracují o dvacet pět procent rychleji

Byzantinci (Byzantines)


Unikátní jednotka: Cataphract
Bonusy:

Mniši léčí třikrát rychleji.

Budovy získávají +10% "životů" v temném věku. Ve feudálním +20%, ve věku hradů +30% a konečně v době impérií +40%.

Velbloudi, skirmisheři a kopiníci stojí o 25% méně.

Ohnivé lodě mají bonus +20% na útok.

Postup do imperiálního věku stojí o 33% méně.

Keltové (Celts)


Unikátní jednotka: Woad Rider
Bonusy:

Továrna na těžké stroje (siege workshop) produkuje o 20% rychleji.

Pěšáci se pohybují o 15% rychleji

Dřevorubci pracují o 15% rychleji.

Obléhací stroje střílí o 20% rychleji.

Číňané (Chinese)


Unikátní jednotka: Chu Ko Nu
Bonusy:

Farmy získávají o 45% více potravy.

Číňané mají na začátku o 3 vesničany více, ale zato o 150 jednotek jídla méně.

Technologie stojí ve feudálním věku o 10% méně, ve věku hradu o 15% méně a konečně v době impérií o 20% méně.

Městská centra "unesou" až deset jednotek.

Demoliční lodě mají o 50% větší výdrž.

Frankové (Franks)


Unikátní jednotka: Sekerník (Throwing Axeman)
Bonusy:

Hrady stojí o 25% méně.

Rytíři mají o 25% více životů.

Farmy se vylepšují zadarmo (ale potřebujete mlýn).

Gótové (Goths)


Unikátní jednotka: Huskarl
Bonusy:

Pěchota stojí o 10% méně ve feudálním věku, o 15% méně v době hradů a ve věku impérii o 25% méně.

Pěchota má +1 na útok proti budovám.

Vesničané mají bonus +5 pro boj s kanci.

Mají bonus +10 na kapacitu obyvatel v době impérií.

Japonci (Japanese)


Unikátní jednotka: Samuraj
Bonusy:

Galéry mají bonus +50 procent na dohled

Rybářské lodě mají dvojnásobnou odolnost a bonus +2 na obranu. V temné době produkují o 5% více, v době feudální o 10% více, v době hradů o 15% více a nakonec v imperiálních časech dokonce o 20% více.

Mlýn, pila a doly jsou o 50% levnější.

Pěchota útočí o 10% rychleji ve feudálním věku, v době hradů je bonus +15% a v čase impérií o 25%.

Mongolové (Mongols)


Unikátní jednotka: Mangudai
Bonusy:

Skautská kavalérie a lehká kavalérie má bonus +2 na dohled.

Lučištníci na koních střílejí o 20% rychleji.

Lehká kavalérie má o 30% více životů.

Lovci pracují o celých 50% rychleji.

Peršané (Persians)


Unikátní jednotka: Válečný slon
Bonusy:

Rytíři mají bonus +2 na útok při boji proti lučištníkům.

Peršané mají na začátku o 50 jednotek dřeva a jídla více.

Městská centra a přístavy mají dvojnásobnou odolnost a pracují o 10% rychleji ve feudálním věku, o 15% rychleji v době hradů a o 20% rychleji v čase impérií.

Saracéni (Saracens)


Unikátní jednotka: Mameluke
Bonusy:

Pěší lučištníci mají bonus +1 při útoku proti budovám.

Obchody na tržišti jsou o pět procent výhodnější.

Dopravní lodě mají dvojnásobnou odolnost a zdvojnásobenou kapacitu.

Galéry útočí o 20% rychleji.

Lučištníci na koních mají bonus +3 na útok proti budovám.

Germáni (Teutons)


Unikátní jednotka: Germánský rytíř
Bonusy:

Jednotky jsou mnohem odolnější vůči konverzi.

Mnichové léčí s dvojnásobnou rychlostí.

Věže obsahují dvojnásobný počet jednotek a střílí s dvojnásobnou rychlostí.

Farmy stojí o plných 33% méně, což je znát.

Městská centra mají bonus +2 na útok a +5 na dostřel.

Turkové (Turks)


Unikátní jednotka: Janissary
Bonusy:

Jednotky se střelným prachem se produkují o 20% rychleji.

Prachaři mají o 50% více životů a výzkum střelného prachu stojí 0 50% méně.

Všichni zlatokopové pracují o 15% rychleji.

Vylepšení jednotky na lehkou kavalérii je zcela zdarma - ušetří to peníze.

Vikingové (Vikings)


Unikátní jednotka: Dlouhá loď, Berserk
Bonusy:

Přístavy stojí o 33% méně.

Válečné lodě stojí o 20% méně.

Pěchota má o 10% více životů ve feudálním věku, v době hradů o 15% více a o 20% více v době impérií.

Jednotky

Lodě


Rybářská loďka (Fishing Ship)

Rybářská loďka slouží pouze k rybolovu, čímž si zajistíte přísun potravy také z vodní hladiny. [Taky se dá použít k průzkumu v počáteční fázi hry.]
Obchodní bárka (Trade Cog)

Slouží k obchodování mezi jednotlivými národy po moři. Stačí zboží naložit, převést na místo určení a penízky se posypou.
Ohnivá loď (Fire Ship)

Tato nenápadná loď metá ohnivé balvany na ostatní lodě. Vynikne zejména při boji s galérami.
Rychlá ohnivá loď (Fast Fire Ship)

Po letech vývoje doznala standardní ohnivá loď jistých vylepšení a vám je toto vylepšení představeno v podobě rychlé ohnivé lodě.
Dělová galéra (Cannon Galleon)

Ve věku impérií dostanete do rukou tuto hezkou lodičku. [Pochopitelně ne u šech národů.] Je schopna ostřelovat libovolné cíle na velké vzdálenosti a hodí se pro útoky na cíle schované na souši, s kterými si pohraje jak pavouk s mouchou
Transportní loď (Transport Ship)

Slouží k jedinému účelu, a to k převážení natěšené pěchoty přes mořskou hladinu. Vejde se do ní docela dost vojáků a díky této loďce se dostanete i na normálně nepřístupná místa.
Demoliční loď [(Demolition Ship)]

Demoliční loď je v podstatě taková námořní kamikadze jednotka. Po okraj naplněna výbušninami dojede k nejbližší nepřátelské flotile a bez obav to do ní napálí. V mohutné explozi jsou posléze zničeny i ty nejsilnější lodě [někdy].
Galéra (Galley)

Malinkatá průzkumná lodička, která je ale schopna i útočit (ovšem to nestojí za řeč). Hodí se spíše pro výzvědné účely ještě před příchodem skutečného námořnictva na scénu. Je použitelná k ničení demoličních lodí.
Válečná galéra (War Galley)

Jedná se o základní bitevní loď, která je již konečně schopna ve větších počtech něco zařídit. Je taktéž vhodná k ničení demoličních lodí, ale proti ohnivým lodím a věžím není dvakrát efektivní.
Galeona (Galleon)

Galleona je mohutnější válečná galéra sloužící primárně k destruktivním účelům. Je silnější, odolnější a disponuje průraznější municí.
Dlouhá loď (Longboat)

Vikingové byli a v podstatě stále jsou uznávaní mořeplavci. Z tohoto důvodu jistě nikoho z vás nepřekvapí, že autoři zakomponovali do hry tyto speciální vikingské lodě.

Kasárenské jednotky


Milice (Militia)

Jedná se o základní bojovou jednotku, kterou můžete trénovat již v temných dobách. Je relativně laciná a silná při útoku na budovy. Bohužel je ale slaboučká při konfrontaci lučištníků, věží a vůbec všeho, co útočí na dálku.
Muži ve zbrani (Man-At-Arms)

Muži ve zbraní představují vylepšenou verzí vesnické milice. Jsou o poznání silnější a rovněž stále laciní k vyrábění. Ve větších počtech již dokáží nepřátelům lehce zamést před prahem. Proti střeleckým jednotkám nemají větších šancí.
Šermíř s dlouhým mečem (Long Swordsman)

A ještě jedna vylepšená verze pěchoty. Tito hoši jsou drsnější nežli muži ve zbrani a rovněž pro ně platí, že jsou laciní a vyrábějí se rychle. Proti střeleckým jednotkám se taktéž moc neprosadí.
Šermíř s obouručním mečem (Two-Handed Swordsman)

V podstatě pro ně platí úplně stejná ustanovení jako pro všechny předchozí jednotky. Jsou silnější, odolnější a celkově vytvrdlejší nežli šermíři s dlouhým mečem.
Šampión (Champion)

Šampióni jsou nejdrsnější ze všech standardních pěších jednotek. Pokud jich vyrobíte více, přidáte hrstku lučištníků a doplníte je mnichy, můžete již konečně vyrazit na nepřítele.
Oštěpař (Spearman)

Oštěpaři se nejvíce osvědčí při konfrontaci jezdeckých jednotek (i slonů a velbloudů), na které mají speciální bonusy. Na druhou stranu se moc nehodí proti střeleckým a těžkým jednotkám.
Kopiník (Pikeman)

Jedná se o vylepšenou verzi oštěpařů a počítejte s tím, že je budete mít k dispozici až ve věku hradů.
Berserk (Berserk)

Jedná se o unikátní jednotku národu Vikingů a k jejich produkci je nutný hrad. Jejich speciální schopností je kontinuální pomalá regenerace, což znamená, že pokud je necháte chvilku sedět na zadku, tak se uzdraví.
Huskarl (Huskarl)

Huskaři představují unikátní jednotku Gótů. Jsou silní zejména proti střeleckým jednotkám, ale slabí proti samurajům a jezdeckým jednotkám. Mezi jejich speciality patří silná zbroj proti ostrým zbraním.
Samuraj (Samuraj)

Samurajové jsou specialitkou Japonců. Jsou velice rychlí a mají bonusy na útok proti ostatním unikátním jednotkám.
Germánský rytíř (Teutonic Knight)

Teprve ve věku hradů získají Germáni přístup k těmto skvělým rytířům. Jsou o poznání silnější a odolnější nežli standardní jednotky, ale na druhou stranu jsou zase o fous pomalejší.
Sekerník (Throwing Axeman)

I Frankové se mohou pyšnit svojí speciální jednotkou. Sekerníci jsou schopni útočit i na omezené vzdálenosti [a] jsou silní hlavně při boji proti pěším jednotkám.

Střelecké jednotky


Lučištník (Archer)

Lučištníci představují standardní střeleckou jednotku, která by neměla chybět v žádné rozumné armádě. Excelují při boji na dálku, ale pokud se k nim dostane někdo na dosah, odpadají velice rychle.
Voják s kuší (Crossbowman)

Obdoba lučištníků, jen o fous silnější. Jsou dobří proti mnichům a všem pěším jednotkám bez silné zbroje, jako třeba jezdeckým lučištníkům.
Arbalest (Arbalest)

Arbalesta byla v minulosti pokročilejší kuše vyrobená z kvalitní oceli. Vojáci s těmito kušemi jsou silnější než standardní kušijníci, ale platí pro ně stejná omezení.
Skirmisher (Skirmisher)

Tyto jednotky byly extra vytrénované pro boj se střelci všech druhů. Mají speciální zbroj, kterou nějaký ten zásah lukem či kuší nerozhodí. Bohužel proti ostatním jednotkám nemají příliš šancí, a tak je jejich využití vcelku jednostranné.
Elitní Skirmisher (Elite Skirmisher)

Obdoba skirmishera, jen na vyšší úrovni. Je odolnější a silnější, nic víc, nic míň.
Lučištník na koni (Cavalry Archers)

Jedná se o trošku fikanější lučištníky, kteří si ke svému běsnění pořídili koně, a tak se hodí hlavně na útoku typu udeř a vezmi roha. Jsou dobří proti pěším jednotkám a těžké kavalérii.
Silnější lučištník na koni (Heavy Cavalry Archer)

Vylepšená verze standardních lučištníků no koních. Platí pro ně stejné výhody, ale i omezení.
Mušketýr (Hand Cannoneer)

Hned po ovládnutí tajemství střelného prachu budete mít k dispozici tyto chlapíky. Jsou excelentní pro boj na blízko, ale bohužel vzhledem ke kvalitě jejich zbraní se při střelbě na dálku moc neosvědčí (prostě se nestrefí). Je dobré je používat zejména na obranu jednotek, které nejsou schopny unést boj zblízka. [Ale pokud je jich větší skupina, tak už jsou dost dobří, zasypou vojáka takovou sprchou kulek, že nebude váhat a sekne sebou k zemi.]
Chu Ko Nu

Jedná se o speciální jednotku Číňanů. V podstatě jsou to takoví pokročilejší lučištníci, kteří jsou schopni pálit více střel najednou a jsou skvělí proti většině pěších jednotek. Jenže proti kavalériím si moc dlouho nezahrají.
Janissary

Pochopitelně i Turkové mají svojí speciální jednotku. Jedná se o vojáky vybavené vylepšenými mušketami, kteří si hravě poradí s většinou blízkých jednotek. Bohužel zrovna tuk [tak] jako mušketýři nejsou dobří ve střelbě na větší vzdálenosti. [Ale stejně jsou boží!]
Vojáci s dlouhými luky (Longbowman)

Známá to historická specialitka střelecky nadaných Britů. Tito lučištníci jsou vybaveni zvláště upravenými luky pro střelbu na velké vzdálenosti. Jsou skvělí pro boj s pěchotou, ale mají omezený minimální dostřel. [Dokážou pořádně kousat, než se k nim vojáci dostanou, polovina jich leží na zemi.]
Mongudai

Mongolové mohou být taktéž na své jezdecké lučištníky pyšní. V těžkých podmínkách byly tyto jednotky trénovány pro boj s pěchotou, mnichy, ale i těžkými stroji. Umějí vyhledat slabinu v nepřátelské obraně a přizpůsobit jí svůj útok.

Jezdecké jednotky


Skautská kavalérie (Scout Cavalry)

Tato extra rychlá kavalérie je určena především k výzvědným účelům. Má velký dohled a v případě ohrožení unikne téměř každému nebezpečí. V boji s touto kavalérií moc nepočítejte, protože je jen o fous silnější nežli moucha masařka.
Lehká kavalérie (Light Cavalry)

Lehká kavalérie má větší dohled nežli skautská. Je silnější, stejně rychlá a odolná vůči konverzi. Ve větších počtech již je použitelná pro začlenění do armády a nejlépe se hodí na decimování mnichů a střeleckých, jednotek.
Rytíř (Knight)

Rytíři představují těžkou kavalérii vhodnou jak pro nasazení proti střeleckým jednotkám, tak i proti těžkým strojům.
Jezdec (Cavalier)

Jezdci "kavalíři" představují univerzálnější verzi rytířů. Jsou houževnatější, bojovnější a poradí si i s pěšími jednotkami.
Paladin

Paladinové v minulosti představovali elitu mezi jezdeckými jednotkami. Jistě vás proto nepřekvapí fakt, že i v této hře se profilují jako jedna z nejlepších jednotek vhodná pro ničení téměř čehokoliv. Bohužel se ale nehodí pro boj s velbloudy a kopiníky.
Velbloud (Camel)

Pouštní velbloudi excelují hlavně při boji proti ostatním jezdeckým jednotkám. Tlupa nomádů na velbloudech si hravě poradí s jednotkou paladinů, ale na druhou stranu lehce podlehnou vytrénované pěchotě.
Těžký velbloud (Heavy Camel)

Větrem ošlehaní jezdci na velbloudech představují pouze vylepšenou verzi standardní nomádů. Jsou silnější, odolnější a celkově lepší.
Cataphract

Byzantské cataphracty patřily ve své době mezi elitní jezdecké jednotky trénované v ovládání více zbraní. Ve hře brzy přijdete na to, že se jedná o velice kvalitní jezdce, kteří si ve skupince hravě poradí s téměř jakýmkoliv nepřítelem vyjma velbloudy a kopiníky.
Mameluk

Saracéni se nespokojili pouze s těžkými velbloudy a šli ve vývoji a ovládání těchto zvířat ještě dále jen, aby si vyšlechtili mameluky. Byli to otroci (jezdci) trénovaní k válečným účelům a pro slávu impéria dostali ty nejkvalitnější luky.
Válečný slon (War Elephant)

Peršané nepoužili pro své válečné účely osvědčené velbloudy, ale namísto toho sáhli do Indie pro slony, které si vytrénovali pro bojové účely. Jedná se o velice těžké a silné jednotky, které není žádná sranda zlikvidovat. Mohou zasáhnout více cílů najednou.

Obléhací a těžké stroje


Škorpión (Scorpion)

Efektivní zbraň proti shlukům pěších, či jezdeckých jednotek. Ale pokud dovolíte cizím vojákům se ke škorpiónovi dostat nablízko, dlouho to neustojí.
Těžký škorpión (Heavy Scorpion)

Jedná se o lehké dělostřelectvo, které odpaluje trošku větší šípy. V podstatě je to pouze silnější obdoba standardního škorpióna.
Ostřelovací kanón (Bombard Cannon)

Tento kanón představuje skvělou zbraň proti všem druhům budov a opevnění. Je silný, pomalý, ale zato proti strukturám efektivní. Útočit s ním proti jiným jednotkám v podstatě nemá význam.
Beranidlo (Battering Ram)

Velice pomalá a jednostranná jednotka použitelná toliko k bourání hradeb a budov. Musí se dostat až do jejich těsné blízkostí. Pokud beranidlo ochráníte svými vojáky, těžko budete hledat lepší způsob, jak se dostat za opevněné hradby.
Zastřešené beranidlo (Capped Ram)

Vylepšená verze standardního beranidla. Je silnější a ustojí více zásahů.
Obléhací beranidlo (Siege Ram)

Obléhací beranidlo představuje nejlepší demoliční nástroj, jaký si budete moci v AoE2 pořídit. Jeho účinnost na bezmocné zdi je opravdu ničivá.
Mangonel [(Prak)]

Mangonele jsou skvěle použitelné proti menším shlukům pomalejší pěchoty (lučištníci, muži ve zbrani). Proti rychlejším jezdeckým jednotkám nenajdou velkého uplatnění.
Onager

Pouze vylepšená verze Mangonelu.
Obléhací onager (Siege Onager)

A ještě jednou vylepšený onager, tentokráte dotažený k dokonalosti. Pro chudinku pěchotu většinou představuje nekompromisní zkázu.
Trebuchet

Trebuchet je dokonalá verze známého katapultu. Jeho síla je nepředstavitelná zejména při ničení budov. Způsobuje poškození až za čtyři sta bodů, což je vskutku úctyhodné. Těžké kameny metá na obrovské vzdálenosti, ale před útokem ho je potřeba nejprve sestavit.

Ostatní jednotky


Vesničan (Villager)

Vesničané slouží k rozmanitým účelům. Sběrem ovoce, těžkou prací v dolech počínaje a nutnou obrannou rodné vesničky konče. Jak tedy vidíte, jsou všestranní, ale slouží spíše k pracovním účelům. Chraňte je svými vojáky jako oko v hlavě, protože bez jejich asistence vaše říše nebude vzkvétat.
Mnich (Monk)

Mnichové jsou sice v boji slaboučcí, ale zato vynikají v jiných oborech. Jsou schopni léčit pochroumané jednotky (vyjma těžké stroje) a navíc dokáží konvertovat, neboli převádět nepřátelské jednotky na vaší stranu. Rozhodně nepodceňujte jejich význam a důležitost.
Obchodní vozík (Trade Cart)

Vozíky slouží k obchodování a převážení zboží mezi spřátelenými nebo neutrálními civilizacemi. Přičemž platí jednoduché pravidlo, že na čím větší vzdálenost je posíláte, o to větších dosáhnou v místě určení zisků.

HHPZ

Zpět na úvodní stránku http://age-of-empires-2.herni.info o Age of Empires 2

123ABC.cz
(c) Jan Zaškolný (HHPZ) 2004-2023 - e-mail: mail@janzaskolny.cz - 123ABC.cz